mili- značenje

mili- (lat.), predmetak u složenicama: tisućnina, tisućiti, koji sadrži tisući dio; također predmetak u nazivu decimalne jedinice, znači 10–3 (znak m).