Milanović značenje

Milanović, Anđelko (1913–91), hrv. skladatelj i muzikolog; svećenik, urednik glazb. časopisa Sv. Cecilija i predstojnik Instituta za crkv. glazbu u Zagrebu. Skladao Hrvatsku pučku misu, motete, lauretanske litanije, Divnoj dakle (za zbor), himne, popijevke; objavljivao članke i oglede.