Milanović značenje

Milanović, Božo (1890–1980), crkv. pisac, prosvjetitelj i hrv. rodoljub; pisac teoloških priručnika, urednik kat. lista Pučki prijatelj. Njegovi argumenti crkvenoga stanja u Istri pridonijeli su odluci eur. čimbenika da se Istra pripoji matičnoj Hrvatskoj.