mil značenje

mil, angloam. jedinica za duljinu, naziv za tisućinku inča; 1 mil = 0,0254 mm.