mikrooblik značenje

mikrooblik, način pohrane većega broja dokumenata ili publikacija uz pomoć redukcije, najčešće fotografskom tehnikom (→ mikrofilm).