mikrominijaturizacija značenje

mikrominijaturizacija (grč.+tal.), težnja smanjivanju dijelova tehn. naprava; predstavlja sve važniji smjer razvoja, posebno u elektronici.