mikrokirurgija značenje

mikrokirurgija, grana kirurgije koja uz pomoć operacijskoga mikroskopa i finih instrumenata vrši zahvate na vrlo malenim površinama i osjetljivim dijelovima tijela.