mikrofilm značenje

mikrofilm (grč.+engl.), fotografski crno-bijeli perforirani ili neperforirani materijal (format filmova 16, 35, 70 i 105 mm); fotografska vrpca na koju se mogu snimiti dokumenti znatno umanjeno (radi lakšega spremanja, uporabe ili prikrivanja).