mikroekonomija značenje

mikroekonomija (grč.), znanost o pojavama, procesima i odnosima u ekon. djelatnosti individualnih proizvođača, potrošača, poduzetnika i poduzeća.