mikoze značenje

mikoze (grč.), bolesti biljaka, životinja i čovjeka izazvane gljivicama (npr. plamenjača vinove loze, trihofitija, favus, aktinomikoza).