miko-, miceto- značenje

miko-, miceto- (grč.), predmetak u složenicama: koji se odnosi na gljive, plijesan.