Mihovilović značenje

Mihovilović, Ive (1905–88), hrv. novinar i publicist; prije II. svj. rata novinar u Trstu, od 1928. suradnik zagrebačkih listova; nakon rata komentator više dnevnih i tjednih novina. Trst; Vatikan i fašizam; Hitac u Memphisu; Trst – problem dana.