Mihajlo VII. Duka značenje

Mihajlo VII. Duka (1059–78), biz. car 1071–78. Pod njim je država oslabljena napadima Seldžuka i Normana, te se Hrvati pod Petrom Krešimirom i Zvonimirom oslobađaju biz. vlasti.