Mihajlo Hrabri značenje

Mihajlo Hrabri (rum. Mihai Viteazul) (o. 1557–1601), gospodar Vlaške od 1593; izvojevao neovisnost Vlaške od Turaka, kratkotrajno ujedinio rum. zemlje osvojivši Transilvaniju (1599) i Moldaviju (1600); umoren po nalogu bečkoga dvora.