Mieszko II značenje

Mieszko II (990–1034), polj. kralj od 1025; ratujući sa susjedima, izgubio krajeve koje je njegov otac Boleslav i. hrabri priključio Poljskoj; priznao suverenitet rim.-njem. cara Konrada II (1032).