mezosfera značenje

mezosfera (grč.), sloj Zemljine atmosfere na vis. od 50 do 80 km; njezina gornja granica je mezopauza (na vis. 80–85 km) u kojoj se pojavljuje polarna svjetlost.