Mezopotamija značenje

Mezopotamija, područje u JZ Aziji između rijeka Eufrat i Tigris, od Armenskoga visočja do Perzijskoga zaljeva; 350 000 km2. Većim dijelom pripada Iraku. – pov Na njezinu tlu nastale su neke od najstarijih ant. civilizacija. U ← 4. i ← 3. tisućljeću u M. imaju svoje države Šumerani, Elamiti i Amurui, u ← 2. i ← 1. tisućljeću Babilonci i Asirci. Od ← 2000. SZ dio M. je pod Huritima, ← 1450. do ← 1350. pod Mitancima, a od ← 1000. ponovno pod Asircima, pa Babiloncima. Od 6. st. smjenjuju se Perzijanci, Aleksandar Veliki, Seleukidi, Parti i Sasanidi. 637. Mezopotamijom su zavladali Arapi (→ Irak).