Mezija značenje

Mezija (lat. Moesia), ant. pokrajina J od donjega Dunava, prozvana po tračkom plemenu Moesi (Mežani). Pod rim. vlašću od ← 29/28; od 9. god. carska provincija. Pod carem Domicijanom (81–96) podijeljena na provincije Donju M., sa središtem u Serdici (Sofija), i Gornju M., sa središtem u Marcianopolisu (Devnja kraj Varne). M. su pripadali Beograd, Kostolac i Skoplje.