metil-salicilat značenje

metil-salicilat, uljasta tekućina ugodna mirisa C6H4(OH)COO·CH3; sredstvo za liječenje reumatizma i išijasa.