métier značenje

métier (franc.). 1. Struka, zanimanje, obrt. 2. Tehnička sprema, radno iskustvo, stručna naobrazba umjetnika, pisca.