metastaza značenje

metastaza (grč.), materijal prenesen s jednoga dijela tijela u drugi preko krvi (hematogena m.) ili limfe (limfogena m.). Najčešće je riječ o tumorskim stanicama (tumorska m.) i bakterijama (metastatski apsces).