metar značenje

metar (grč.) 1. (znak m), osnovna jedinica duljine SI; definiran je duljinom puta što ga svjetlost prijeđe u vakuumu za vrijeme 299 792 458-oga dijela sekunde; nekoć je bio definiran međunar. pramjerom (prametrom), koja je pohranjena u Međunarodnom uredu za mjere i utege u Sèvresu kraj Pariza. 2. Naziv za organizaciju stiha prema određenom ritmičkom obrascu vezanom uz odgovarajući (versifikacijski) sustav.