metanol značenje

metanol (metilni alkohol), najjednostavniji alkohol CH2OH, bezbojna, vrlo otrovna tekućina, dobiva se suhom destilacijom drveta (»drveni špirit«) ili katalitičkom sintezom iz vodika i ugljikova monoksida; služi kao otapalo, u proizvodnji formaldehida i akrilnih plastičnih masa, kao antifriz i dr.