metan značenje

metan (franc. iz grč.) (močvarni plin), najjednostavniji ugljikovodik i org. spoj CH4, plin bez boje i mirisa, lakši od zraka; gl. sastojak zemnih plinova, ima ga i u močvarama, vulkanskim plinovima, rudnicima ugljena; jedan od gl. sastojaka rasvjetnoga plina; gorivo i važna sirovina u kem. industriji.