metaloceni značenje

metaloceni, spojevi koji nastaju interakcijom atoma metala i delokaliziranih orbitala atoma ugljika u nezasićenim cikličkim ugljikovodicima odnosno njihovim derivatima; katalizatori su; mogući su metali željezo (ferocen), osmij (osmocen), rutenij (rutenocen) i dr.