metalna veza značenje

metalna veza, kem vrsta kem. veze koja na okupu drži ione i atome u kristalnoj rešetki, a omogućuje slobodno kretanje elektrona pa su zato metali vodiči elektriciteta.