metabolizam značenje

metabolizam (grč.), izmjena tvari koja omogućuje rast, održavanje i sve normalne funkcije živoga organizma; skup kem. procesa kojima se sintetiziraju (anabolizam) ili razgrađuju (katabolizam) biološki važni spojevi (→ bazalni metabolizam).