Mesić značenje

Mesić, Marko (1640–1713), hrv. protuosmanski ratnik; svećenik. Nakon tur. poraza pod Bečom 1683., kao povjerenik karlovačkoga generalata sudjelovao u osvajanju Like; suzbio tur. napade na Liku 1692. i 1693.