mešetar značenje

mešetar (srednjovj. lat. iz grč.), posrednik pri sklapanju trg. poslova; dovodi u vezu kupce i prodavače; posrednik pri burzovnim poslovima.