mesapski jezik značenje

mesapski jezik, izumrli indoeur. jezik koji se u starom vijeku govorio u Apuliji i na Kalabriji (Mesapi, Dauni, Peucezi, Kalabri, Salentini), sačuvan na 200 kraćih natpisa (← 5. do ← 1. st.); drže ga dijelom ilirskoga jezika.