mesalijani značenje

mesalijani (armenski), kršć. sljedba u Mezopotamiji i Siriji; → euhiti.