Merz značenje

Merz, Ivan, bl. (1896–1928), hrv. kat. djelatnik i duhovni pisac; promicatelj kat. laikata. Organizator Katoličke akcije; suosnivač i dopredsj. Hrvatskoga orlovskog saveza. Beatificiran 2003. Junački život svete Ivane od Arka; Katolička akcija.