Mersenne značenje

Mersenne, Marin (pseud. Sieur de Sermes) (1588–1648), franc. matematičar, fizičar, filozof i teoretičar glazbe; prvi je definirao ton i zvuk kao titranje zraka i izmjerio brzinu zvuka (1636).