Mérida značenje

Mérida, grad na rijeci Guadiani, Z Španjolska; 52 110 st. Arheol. ostaci iz rim. doba (kazalište, hramovi, akvedukti, slavoluk). Pod zaštitom Unesco-a od 1993.