menora značenje

menora (hebr.), sedmokraki svijećnjak u svetištu zavjetnoga šatora; naziv se upotrebljava i za svijećnjake Salamunova hrama, kao i za osmerokraki svijećnjak što ga Židovi upotrebljavaju za blagdan Hanuka. Danas se m. nalazi u grbu države Izrael.