Menger značenje

Menger, Carl (1840–1921), austr. ekonomist; osnivač austr. škole i jedan od začetnika teorije marginalne korisnosti. Tabela koju je izradio (Mengerova tabela), objašnjava kako se određuje subjektivna vrijednost dobara.