Menéndez Pidal značenje

Menéndez Pidal, Juan Ramón (1869–1965), španj. jezikoslovac i povjesničar književnosti; proučavao srednjovj. književnost i razvoj kastiljskoga jezika: Priručnik za španjolsku povijesnu gramatiku; O podrijetlu španjolskog jezika; Arapska poezija i hispanska poezija; Španjolska u doba Cida.