Menem značenje

Menem, Carlos Sául (1930), arg. političar i državnik; predsjednik 1989–99. Vladavina mu je obilježena korupcijom i privatizacijskom politikom koja je vodila teškoj ekon. krizi.