Mendès-France značenje

Mendès-France, Pierre (1907–82), franc. političar, socijalist; 1954–55. predsj. vlade i min. vanj. poslova.