Mendel značenje

Mendel, Johann Gregor (1822–84), češ. prirodoslovac; utemeljitelj moderne genetike, utvrdio neovisnost nasljednih faktora prije otkrića gena i formulirao poznate zakone nasljeđivanja: zakon uniformnosti prve generacije i zakon razdvajanja ili segregacije.