Menčik-Stevenson značenje

Menčik-Stevenson, Vera (1906–44), brit. šahistkinja rus. podrijetla; svjetska prvakinja 1927–44.