Menandar Atenjanin značenje

Menandar Atenjanin (← 342. do ← 292), grč. književnik; gl. zastupnik »nove« atičke komedije; autor 105 komedija, od kojih je sačuvano samo nekoliko odlomaka te jedan cijeli komad (Čovjekomrzac). Uzor Plautu i Terenciju.