Ménage značenje

Ménage, Gilles (Aegidius Menagius) (1613–92), franc. pisac; erudit i polemičar, autor stihova na nekoliko jezika te mnogobrojnih filoloških i kritičkih tekstova. Bavio se etimologijom i gramatikom franc. jezika.