Mena značenje

Mena, Juan de (1411–56), španj. književnik; prvi iz poezije svjesno eliminira kolokvijalizme i stvara nove izraze. Napisao kastiljsku verziju lat. teksta Ilijade.