Mena značenje

Mena, Pedro de (1628–88), španj. barokni kipar (polikromirana religiozna plastika).