memoari značenje

memoari (franc.: uspomene), djelo u kojem pisac (ob. iz polit., vojnoga i kult. života) iznosi uspomene na neke značajne događaje što ih je proživio i ljude koje je poznavao. Iznose manje poznate pojedinosti, piščeve osobne procjene i doživljaje; često sadrže mnogobrojne biogr. podatke, podatke iz polit. i kult. povijesti i drugu historiografiji zanimljivu građu.