membranofona glazbala značenje

membranofona glazbala, udaraljke u kojih se ton proizvodi titranjem napete kože (membrane); najpoznatiji: bubanj, timpani, tamburin.