membrana značenje

membrana (lat.). 1. biol zajednički naziv za tvorbe različite građe s izgledom opne: m. tympani (bubnjić), m. vitelina (jajčana ovojnica), stanična membrana. 2. tehn opna od različita materijala, npr. od kovine u mikrofonima, od polupropusnoga materijala za neke tehnološke operacije (dijalizu, elektrodijalizu).