melioracija tla značenje

melioracija tla, mjere i zahvati kojima se kulturnom tlu popravljaju svojstva važna za biljnu proizvodnju. Obuhvaćaju agromelioracije (meliorativna obrada tla, meliorativna gnojidba, zaštita od erozije i sl.) i hidromelioracije (obrana od poplava, odvodnjavanje, natapanje).