melika značenje

melika (grč.), starogrč. lirsko pjesništvo pjevano uz pratnju glazbala. Njegovala se os. na Lezbu (Alkej, Sapfa), i to monodijska m. za jedan glas i korska m. za zbor.